Visie van Fridy Remedial Teaching. 

Het kind met leer- en/of gedragsproblemen te kunnen helpen en hiermee ook een stuk zelfvertrouwen terug te kunnen geven, geeft mij enorm veel voldoening. De problemen die worden ervaren zijn nooit hetzelfde, ook al vallen ze onder dezelfde term, bijvoorbeeld dyslexie.
Iedereen vereist dan ook een professionele, eigen aanpak die door mij ook wordt bepaald en aangegeven in een persoonlijk handelingsplan, na gedegen onderzoek en in een goed overleg met alle betrokkenen.
Ik ben iemand die door overleg, onderzoek en gesprekken met de leerling, de ouders, de leerkrachten, de mentor of andere betrokkenen voor ieder probleem een juiste oplossing probeert te zoeken of te ontwikkelen. Ik ken echter ook heel goed mijn grenzen en schroom niet om een leerling door te sturen voor nader onderzoek door een specialist op een ander gebied.
Daarna kan ik een nog meer verantwoord advies geven, zodat we samen tot een verantwoorde beslissing kunnen komen of de leerling in mijn praktijk wordt geplaatst en door mij behandeld gaat worden.