Wat is Remedial Teaching precies?
 
Je kind ondervindt mogelijk problemen op school, jij op je werk of in het dagelijkse functioneren, waarvoor je nu een oplossing zoekt.
Hoe ernstig deze problemen zijn, kun jij het beste zelf beoordelen.
Een moeder is voor haar kind de beste expert in het ondervinden van de problemen van haar kind. Zij kent het kind als geen ander.
Mogelijk heeft het kind al wat langer problemen op school en/of thuis.
Wellicht heb je ook eventjes gewacht voor je met de leerkracht of de mentor van je kind ging praten in de hoop dat de problemen zich vanzelf zouden gaan oplossen. Toen heb je de stap naar school gezet en heb je daar het probleem voorgelegd en bleek dat daar ook al problemen waren gesignaleerd.

 

Je hebt toen wellicht de volgende vragen gesteld:

  • Herkent u de problemen?
  • Heeft u ook signalen van achterstand opgepikt bij het leren of in het gedrag van mijn kind?
  • Welke toetsen/observatielijsten gebruikt de school om de ontwikkeling van mijn kind te volgen?
  • Wat zijn de resultaten van mijn kind?
  • Werkt de school volgens bijvoorbeeld het protocol Leesproblemen en Dyslexie? Waaruit blijkt dat?
  • Wat biedt de school dan aan (extra) begeleiding aan?
  • Is er een remedial teacher of een leerspecialist binnen de school?
  • Wordt de begeleiding vastgelegd in een handelingsplan (vraag hier ook naar)?
  • Is onderzoek door een deskundige buiten de school (al) nodig? 

Er zal eerst op school extra worden geoefend met het kind en eventueel ook thuis met jouw hulp. Als dit niet lukt, heeft de leerkracht of de mentor een gesprek met je en met de i.b.er (intern begeleider) of met de studiecoach. Er zullen dan handelingsplannen worden gemaakt om individueel of in een groepje te werken aan de problemen.
Je kind heeft dan al wat extra hulp gehad. Toch lukt het vaak dan nog niet goed en heeft het kind soms ook al flink wat zelfvertrouwen verloren. In dat geval wordt er meestal een remedial teacher ingeschakeld.

 
Remedial Teaching wordt gegeven door een leerkracht, docent of orthopedagoog die gespecialiseerd is in het werken met iemand die leer- en/of gedragsproblemen ervaart. Een remedial teacher gebruikt dan ook gespecialiseerde technieken en benaderingen en geeft dan ook geen bijlessen. Er wordt altijd uitgegaan van datgene wat het kind al wél beheerst (de zone van de naaste ontwikkeling).
De eerste taak van de remedial teacher is dat de leerling zich op zijn gemak voelt in de therapeutische setting. Er wordt ook hard gewerkt aan het zelfvertrouwen. "Mijn' leerling moet lekker in zijn vel zitten en zich nooit dom of afgewezen voelen. Als dit goed zit, kan er worden gewerkt aan het daadwerkelijke probleem.
Iedere remedial teacher hoeft niet dezelfde opleiding te hebben gehad. Let daar dus goed op als je voor je kind of voor jezelf een remedial teacher benadert.