Leerlingenzorg

Vóór ik met een leerling daadwerkelijk aan de slag ga, neem ik een beperkt of uitgebreider onderzoek af bij de leerling en vraag de ouders veel in een uitgebreid intakeformulier. Soms gebruik ik tevens uitgebreide vragenlijsten voor de leerkracht of mentor om zoveel mogelijk over deze leerling te weten te komen, waardoor ik gericht, persoonlijk en professioneel aan het werk kan gaan.
Ik werk en overleg veel samen met de ouders, de leerkracht, de docent, de intern begeleider, de mentor en met andere specialisten op diverse gebieden, zoals orthopedagogen, psychologen, artsen, psychiater, psycholoog, etc.
Natuurlijk ga met de verkregen informatie discreet en vertrouwelijk om.
Voor iedere leerling maak ik een specifiek en persoonlijk handelingsplan om in een individuele setting zo veel mogelijk te kunnen bereiken en de problemen zo goed mogelijk aan kan pakken. Dit handelingsplan wordt aangepast na regelmatige evaluatiemomenten om de ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen volgen en vastleggen.
In mijn behandeling aan iedere leerling ga ik uit van de richtlijnen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers), waarbij ik ben aangesloten.

Ik kan helpen en aansturen met o.a. problemen in de volgende gebieden tijdens een individuele RT les of tijdens de huiswerkklas in een groepje:

 • voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet (begrijpend) lezen, ernstige leesstoornis en dyslexie;
 • problemen met spelling en dysorthografie (onderdeel van dyslexie);
 • voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet rekenen, ernstige rekenproblemen en dyscalculie;
 • Engels en Nederlands en voor de laagste klassen van het voortgezet onderwijs tevens Frans en Duits;
 • allerlei gedragsproblemen en gedragsstoornissen, zoals ADHD, ADD, NLD, ASS, DCD;
 • meer- en hoogbegaafdheid;
 • beelddenken;
 • hoogsensitiviteit;
 • executieve functies, waardoor het leven, leren en werken makkelijker en soepeler gaat verlopen;
 • werkgeheugen, waardoor je woorden, formules en begrippen sneller en beter leert te onthouden;
 • snellezen, waardoor het leren in de helft van de tijd zou kunnen;
 • verantwoord en effectief mindmaps maken;
 • problemen met concentratie en plannen.

Als bekend is dat een kind een ouder, broer of zus, etc. met leerstoornis(sen) heeft, is het verstandig extra aandachtig te zijn op de genoemde signalen bij de genoemde problemen.