Praktische informatie

In mijn praktijk krijgt de leerling wat te drinken, vers fruit en/of een snoepje. Ook is er voor de ouders de gelegenheid om koffie, thee, of iets anders te drinken.
 
Een les Remedial Teaching die door mij wordt gegeven duurt 45 tot 60 minuten. Dit is afhankelijk van de leeftijd en de concentratie.
 
Ik ga uit van drie periodes in een schooljaar en pas hier het maken van mijn evaluaties en handelingsplannen op aan. Vóór iedere nieuwe periode geef ik de ouders de gelegenheid om persoonlijk met mij in gesprek te gaan of neem hiervoor zelf het initiatief.

De schoolvakanties werk ik in principe niet. Een uitzondering is de zomervakantie. Dan werk ik  de laatste week wel. 

Ouders, leerlingen, leerkrachten, vakdocenten en mentoren hebben altijd de gelegenheid om met mij te overleggen. Hierbij is het voor mij erg balangrijk dat ik ook de tijd kan nemen voor een rustig gesprek. Om die reden en gegeven het feit dat ik vaak niet in de gelegenheid ben om de telefoon op te nemen tijdens mijn R.T. werkzaamheden, ga ik bij wijze van proef werken met zogenaamde telefoonafspraken. Indien u duidelijk aangeeft via het contactformulier van deze website waar u mij over wilt spreken en wat uw vragen zijn, dan bel ik u op en maken we een afspraak op een moment dat ons beiden goed uitkomt.
 
Om op een goede en verantwoorde manier mijn remediale ondersteuning te kunnen bieden is continuïteit nodig in mijn lessen aan de leerling, maar ook in het thuis oefenen als dit nodig en mogelijk is, op mijn verzoek en met door mij verstrekte of geadviseerde oefeningen.
Ik ga bij oudere leerlingen ook zoveel mogelijk uit van de methodes die door hen op school worden gebruikt, zodat het overzichtelijk blijft en zij ook gericht met die leerstof oefenen en werken.
 
Uiteraard heb ik er begrip voor dat er sprake kan zijn van ziekte bij de leerling of een belangrijk feestje en zal dan mijn uiterste best doen om deze les op een ander tijdstip in te halen. Ik hoor dit echter graag minimaal 24 uur van te voren.
Het is niet de bedoeling dat een les kort voor aanvang van het tijdstip van de les of onnodig wordt afgezegd. In dat geval breng ik deze les toch in rekening. Voor de goede orde: de afmelding dient door de ouders gedaan te worden en niet door de leerling zelf. Dit geldt eveneens voor de huiswerkklas.
Continuïteit van de behandeling is door allerlei redenen natuurlijk erg belangrijk.
De laatste dag van de maand stuur ik een rekening naar de ouders met het verzoek om deze rekening binnen acht dagen te betalen.
 
Om er achter te kunnen komen of een behandeling door mij als gespecialiseerde remedial teacher door uw zorgverzekering wordt vergoed, kunt u het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Vraag dan ook naar de voorwaarden die worden gesteld. Vrijwel alle zorgverzekeringsmaatschappijen eisen dat er minstens zes maanden op een goede manier extra hulp is geboden door een gespecialiseerde remedial teacher. Hiermee telt het gewone onderwijs op school en de extra hulp die op school is aangeboden door de leerkracht en de i.b.er niet mee. Remediale ondersteuning moet buiten de groep en individueel worden gegeven.
Aan het begin, halverwege en aan het eind van deze hulpperiode door de gespecialiseerde remedial teacher moeten er toetsen worden afgenomen. Ook moeten er handelingsplannen worden gemaakt, die regelmatig in een schriftelijke evaluatie worden bijgesteld. 
Soms wordt een gedeelte van de behandeling door de zorgverzekering vergoed. De rekeningen kunnen ook altijd worden toegevoegd aan uw belastingaangifte. 

Bovenstaande regels worden door mij nauwgezet gehanteerd in de begeleiding van 'mijn' leerlingen.