Praktische informatie

In mijn praktijk krijgt de leerling wat te drinken, vers fruit en/of een snoepje. Ook is er voor de ouders de gelegenheid om koffie, thee, of iets anders te drinken.
 
Een les Remedial Teaching die door mij wordt gegeven duurt 45 tot 60 minuten. Dit is afhankelijk van de leeftijd en de concentratie. Er is na iedere les mailcontact over de les met o.a. de ouders. Meestal ook met de leerkracht of mentor van het kind. 
Ik ga uit van drie periodes in een schooljaar en pas hier het maken van mijn evaluaties en handelingsplannen op aan. Vóór iedere nieuwe periode geef ik de ouders de gelegenheid om persoonlijk met mij in gesprek te gaan of neem hiervoor zelf het initiatief.
Ouders, leerlingen, leerkrachten, vakdocenten en mentoren hebben altijd de gelegenheid om met mij te overleggen, liefst per mail.

 
Om op een goede en verantwoorde manier mijn remediale ondersteuning te kunnen bieden is continuïteit nodig in mijn lessen aan de leerling, maar ook in het thuis oefenen als dit nodig en mogelijk is, op mijn verzoek en met door mij verstrekte of geadviseerde oefeningen.
Ik ga bij oudere leerlingen ook zoveel mogelijk uit van de methodes die door hen op school worden gebruikt, zodat het overzichtelijk blijft en zij ook gericht met die leerstof oefenen en werken.
 
Ik heb er begrip voor dat er sprake kan zijn van ziekte bij de leerling of een belangrijk feestje en zal dan mijn uiterste best doen om deze les op een ander tijdstip in te halen. Ik hoor dit echter graag minimaal 24 uur van te voren.
Het is niet de bedoeling dat een les kort voor aanvang van het tijdstip van de les of onnodig wordt afgezegd. In dat geval breng ik deze les toch in rekening.
Continuïteit van de behandeling is door allerlei redenen natuurlijk erg belangrijk.
De laatste dag van de maand stuur ik een rekening naar de ouders met het verzoek om deze rekening binnen veertien dagen te betalen.
 
Om er achter te kunnen komen of een behandeling door mij als gespecialiseerde remedial teacher door uw zorgverzekering wordt vergoed, kunt u het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Vraag dan ook naar de voorwaarden die worden gesteld. Vrijwel alle zorgverzekeringsmaatschappijen eisen dat er minstens zes maanden op een goede manier extra hulp is geboden door een gespecialiseerde remedial teacher. Hiermee telt het gewone onderwijs op school en de extra hulp die op school is aangeboden door de leerkracht en de i.b.er niet mee. Remediale ondersteuning moet buiten de groep en individueel worden gegeven.
Aan het begin, halverwege en aan het eind van deze hulpperiode door de gespecialiseerde remedial teacher moeten er toetsen worden afgenomen. Ook moeten er handelingsplannen worden gemaakt, die regelmatig in een schriftelijke evaluatie worden bijgesteld. 
Soms wordt een gedeelte van de behandeling door de zorgverzekering vergoed. De rekeningen kunnen ook altijd worden toegevoegd aan uw belastingaangifte. 

Bovenstaande regels worden door mij nauwgezet gehanteerd in de begeleiding van 'mijn' leerlingen.