Remedial Teaching aan leerlingen van het Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Beroepsonderwijs en volwassenen. 

Remedial Teaching stopt natuurlijk niet altijd op het einde van de basisschool. In mijn praktijk worden ook wat oudere leerlingen aangemeld en momenteel werk ik zelfs met volwassenen. 
Door het vele werken op het gebied van leren en gedrag met kinderen in alle leeftijden en het steeds blijven studeren, zodat ik mijn RT lessen ook goed en verantwoord kan blijven aanbieden, werk ik tegenwoordig ook veel met wat oudere leerlingen en zelfs met volwassenen. Tevens heb ik al veel pubers en adolescenten gecoacht, zoals ik mijn begeleiding aan hen noem als het gaat om een vraag om gedrag te veranderen. 
Iedere puber is soms kwetsbaar, maar tevens ook enorm veerkrachtig. Hoe gekwetst van binnen, nors of onverschillig aan de buitenkant deze opgroeiende jongen of meisje ook is en lijkt te zijn, hij of zij heeft ook hetzelfde doel voor ogen als wij allemaal hebben:

  • succesvol zijn (op school)
  • geaccepteerd worden door leeftijdgenoten
  • gewaardeerd en geliefd worden door de beide ouders indien mogelijk

En ook hun ouders hebben het met hun kind het beste voor, ook al ervaren ze soms veel problemen met hun puber of adolescent en lijken ze niet meer te weten hoe ze e.e.a. aan moeten pakken! Ze willen hun kind allemaal een fijne jeugd bezorgen en ook aan een diploma helpen, zodat hun kind een goede toekomst tegemoet gaat.

Hulp nodig?

Het is mogelijk om in mijn praktijk een korte, goede, maar intensieve cursus te gaan volgen. Afhankelijk van de leeftijd en de school waarop jij of jouw kind zit, kan ik hiervoor in mijn praktijk een cursus aanbieden.
In korte tijd leer je veel studievaardigheden die je direct kunt gaan toepassen bij al je leer- en maakhuiswerk. Het resultaat hiervan is dat je minder tijd kwijt bent met je huiswerk maken en leren door effectiever en efficiënter te leren. Hierdoor heb je ook meer tijd over voor andere dingen, zoals sporten en andere zaken.  
Om de geleerde vaardigheden zoals o.a. doelen stellen, plannen, organiseren, prioriteiten stellen enz. te verankeren is het mogelijk om dit in mijn praktijk in enkele lessen, in een groepje of individueel, uit te breiden. Tevens bestaat de mogelijk om aansluitend of tijdens de cursus begeleid te worden in leer- en/of gedragsproblemen die al spelen of die ik zelf, als ervaren remedial teacher, tijdens de cursus heb opgemerkt.
Hieronder een lijst van een aantal cursussen die in mijn praktijk wordt gegeven, ingedeeld van jong naar oud:

  • Aanstaande brugklassers: Op weg naar de brugklas
  • VMBO-T/Havo/Vwo: Snel leren = leuk leren
  • Studenten MBO/HBO/WO: Actief leren leren
  • Volwassenen: Snellezen en mindmappen
  • Ouders: Ouderworkshop Het obstakel dat huiswerk heet


Elke cursus wordt in een apart onderdeel toegelicht.