Huiswerkklas

Fridy Remedial Teaching biedt sinds januari 2021 de huiswerkklas aan. Dit gebeurt in een rustige, prikkelarme ruimte in een vertrouwde sfeer die het leren bevordert. We werken met een vaste begeleider die naast een academische achtergrond een jarenlange ervaring in het onderwijs heeft (Bao, Vo en (V)SO) en die de leerlingen goed kan helpen met plannen, studievaardigheden en uitleg van de leerstof.

hwkEr is een duidelijk verschil tussen het aangaan van een traject remedial teaching of een leerling deel laten nemen in de huiswerkklas. Remedial teaching is bijna altijd één op één begeleiding en richt zich puur op leer- en/of gedragsproblemen.

Huiswerkbegeleiding in onze huiswerkklas wordt in kleine groepjes aangeboden. Fridy Remedial Teaching biedt leerlingen een rustige leer- en werkplek aan, waar de huiswerkbegeleider klaar staat om hulp te bieden en vragen te beantwoorden. De meeste leerlingen gaan hier vanuit school naar toe om het huiswerk van die dag of van meerdere dagen te maken. Bij ons zijn het ook vaak leerlingen die de cursussen Snel Leren is Leuk Leren en/of Actief Leren Leren hebben gevolgd, maar ook kinderen van groep 7 of groep 8 kunnen hier gebruik van maken en deden dit ook vorig schooljaar al met veel plezier.

Bij de start van de huiswerkbegeleiding wordt door middel van een individueel gesprek met de ouders en de leerling eerst altijd in kaart gebracht wat de eventuele problemen zijn, hoe deze leerling graag en over het algemeen leert en wat de leerling nodig heeft om zo succesvol mogelijk op school te kunnen zijn. Voor elke leerling wordt er een dossier aangelegd, zowel op papier als digitaal. Hierin wordt het studiegedrag en de voortgang van de leerling bijgehouden.

Met deze achtergrondinformatie kan de huiswerkbegeleider de oorzaak van bijvoorbeeld tegenvallende cijfers op school of andere problemen zo goed mogelijk aanpakken en deze leerling zo gericht mogelijke hulp aanbieden. De leerling wordt geholpen met het plannen van het huiswerk en ontwikkelt een goede studieroutine. Dit zorgt er hopelijk voor dat hij of zij niet meer achterloopt met het huiswerk of vergeet te leren voor toetsen of hier te laat mee begint. Hierdoor ziet de leerling zijn of haar cijfers ook verbeteren, ontvangt hij of zij meer positieve reacties van de docenten en de ouders en gaat hij of zij hopelijk met meer vertrouwen en plezier naar school.

Om de leerling zo goed mogelijk te kunnen helpen, vinden wij het nodig om zijn of haar inloggegevens te vragen, zodat de huiswerkbegeleider ook mee kan kijken wat het opgegeven huiswerk is.

In kleine groepjes van minimaal twee en maximaal acht leerlingen krijgt de leerling de extra aandacht die hij of zij nodig heeft. Door de overvolle klassen ontbreekt vaak die persoonlijke aandacht en begeleiding, terwijl er steeds meer van de leerling wordt verwacht en wordt gevraagd.

De huiswerkbegeleider kan gevraagd en ongevraagd contact met u opnemen over de vorderingen van uw zoon/dochter. Uiteraard kunt u dit eveneens doen. Op die manier ontstaat er een positieve samenwerking met als doel de  leerling optimaal te ondersteunen.

 

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft, het liefst per mail:

fridy-remedialteaching@kpnmail.nl