Lezen 

Lezen wordt onderverdeeld in voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet lezen.
Veel kinderen hebben problemen met het leren lezen. Dit zijn meestal problemen die relatief snel op te lossen zijn en waar het kind mee om kan leren gaan zonder dat de problemen te veel effect hebben op de leesontwikkeling.

Het onderwijs in groep 1 en 2 bereidt uw kind voor op het lees- en spellingonderwijs in de hogere groepen. We noemen dat voorbereidend lezen. In groep 3 wordt dit het aanvankelijk leesproces genoemd en in de hogere groepen het voortgezet leesproces.
Sommige kinderen leren zichzelf, al spelenderwijs, lezen, soms al voordat ze naar de basisschool gaan. Op school proberen de leerkrachten de leesontwikkeling,op allerlei speelse en stimulerende manieren, te ontwikkelen.

Er zijn echter kinderen die moeite hebben met het leesproces en bij deze kinderen gaat het dan niet vanzelf, ook niet met de extra inspanning die door de leerkracht wordt geleverd.
Het lezen blijft erg belangrijk, ook in het voortgezet onderwijs, waar de teksten die het kind moet lezen steeds langer worden. Snel leren leren kan dan een prima oplossing zijn. Ik verwijs hiervoor naar Snel Leren is Leuk Leren onder Remedial Teaching Voortgezet Onderwijs en hoger en naar www.studielift.nl
 
Scoort uw kind laag op de leestoetsen, heeft uw kind op school taalproblemen, heeft de hulp die op school wordt aangeboden te weinig effect, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ook als u twijfels heeft over de leesontwikkeling van uw kind.
 
Taalachterstand.
De ontwikkeling van de woordenschat is zo ontzettend belangrijk……en zeker niet alleen voor het lezen! 
Het ontwikkelen van deze woordenschat begint eigenlijk al als het kindje nog in de wieg ligt.
Leren praten heeft alles met een goed gehoor, goed kunnen zien en voelen te maken. Alle zintuigen zijn eigenlijk betrokken bij het ontwikkelingsproces. Als één van deze zintuigen niet goed ontwikkeld is, kan een taalachterstand ontstaan.
Voorlezen, liedjes zingen, samen een prentenboek bekijken is belangrijk. Dat zou eigenlijk iedere dag meerdere malen moeten gebeuren. Het is echt van onschatbare waarde!
Door de leerkrachten op school wordt veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat, want: hoe meer woorden het kind tot zijn of haar beschikking heeft, hoe beter de aangeboden lesstof aansluit bij het kind.

We spreken van een taalachterstand als het kind het onderwijs wat wordt aangeboden, minder goed kan volgen, doordat het kind te weinig woorden begrijpt. Hierdoor kan het kind opdrachten niet goed begrijpen en uitvoeren.

Om een taalachterstand vast te kunnen stellen is een goed onderzoek noodzakelijk. Na dit onderzoek kan een behandeling door een gespecialiseerde remedial teacher worden gegeven die precies is afgestemd op de interesse en de belevingswereld van het kind.