Begrijpend lezen

Een kind heeft over het algemeen geen problemen met begrijpend lezen als het:

  • moeiteloos kan decoderen (technisch lezen)
  • over een uitgebreide woordenschat beschikt (woordbegrip)
  • een goed functionerend ‘ kort’ geheugen (werkgeheugen) heeft
  • aandachtig de proposities in zich opneemt en aan elkaar relateert (zinsbegrip)
  • hoofd- en bijzaken van elkaar kan scheiden (tekstbegrip)
  • goed kan luisteren

Of een leerling tijdens begrijpend lezen strategisch te werk gaat, hangt voor een belangrijk deel af van zijn belangstelling en van zijn gevoel de taak aan te kunnen.