Technisch lezen

In mijn praktijk werk ik over het algemeen individueel volgens de richtlijnen van het Landelijk Protocol Leesproblemen en Dyslexie. De leerling wordt één en soms twee keer per week begeleid met een programma wat aansluit bij de naaste ontwikkeling van het kind. Zo vroeg mogelijk beginnen met de juiste leeshulp kan veel frustratie, onzekerheid en verdriet bij kind en ouders voorkomen.