Spelling

Het spellingonderwijs is een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs op de basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs. Ook volwassenen kunnen dagelijks problemen ondervinden als ze problemen hebben met (werkwoord)spelling op hun werk bij het mailen of bij het schrijven van een (sollicitatie)brief. 

Al vanaf groep 3 is het kind bezig om zich die spelling van onze taal eigen te maken. Later breidt zich dit met meerdere talen uit.
Sommige kinderen hebben moeite om de spelling met al zijn ingewikkelde regels, en vooral met die uitzonderingen, onder de knie te krijgen.

Er is ook een vorm van dyslexie die bij spellen voorkomt: dysorthografie. Voor deze kinderen is het nog moeilijker dan voor de gemiddelde leerling om de woorden goed te leren schrijven. Zij hebben gespecialiseerde en extra begeleiding en aandacht nodig.