Gedrag

Ieder mens is uniek, ieder mens is anders en mag dat ook zijn. Het zou in onze mooie wereld maar een saaie boel worden als we allemaal hetzelfde zouden zijn.
Wat voor problemen je kind ook heeft: Bied het onvoorwaardelijke liefde en steun. Sta altijd achter je kind en blijf van je kind houden in welke leeftijd dan ook!
Ik ben me ook bewust dat de zogenaamde ‘stickers’ die worden geplakt, waardoor een probleem opeens een naam krijgt en waar veel ouders enorm huiverig voor zijn, absoluut niet belangrijk zijn. Soms echter geven deze diagnoses dan wel een antwoord op veel vragen die door de ouders, maar ook door de kinderen zelf worden gesteld. Af en toe zorgt dit voor opluchting en slaken de ouders een zucht van verlichting, omdat het dus niet aan hun opvoeding  blijkt te liggen.
Niets is echter voor ouders zo frustrerend als te moeten toezien hoe je veelbelovende zoon of dochter worstelt met de gewone dagelijkse taken. Klasgenootjes doen trouw hun huiswerk, nemen de briefjes van school mee naar huis en oefenen topo en dicteewoorden voor het slapengaan. Of ze maken het netjes in hun agenda opgeschreven huiswerk direct uit zichzelf op dezelfde dag als de docent het heeft opgegeven, maken zelf een planning voor alles wat ze voor school moeten doen, pakken zelfstandig op een prima manier hun schooltas in en vergeten nooit hun gebruikte gymspullen in de wasmand te doen…….
Hoe komt het dat jouw zoon, die allang kan lezen en een geweldige rekenaar is, nog geen tien seconden kan stilzitten? Jouw achtjarige ruimt zonder protest zijn kamer op, maar je elfjarige kan nog geen karweitje zelfstandig uitvoeren of er is weer sprake van ruzie of een nare sfeer.
Je weet dat je zoon of dochter slim genoeg is. Toch hoor je regelmatig van de leerkracht of de mentor dat je kind niet de prestaties laat zien die je zou verwachten. Je gaat thuis maar weer met je kind aan de slag en voordat je het weet ben je voor de zoveelste keer verwikkeld in een strijd met je kind.
Dit komt waarschijnlijk omdat je kind bepaalde vaardigheden mist of deze onvoldoende heeft ontwikkeld: de zogenaamde executieve functies.
 
Van veel meer belang is het dus hoe er wordt omgegaan met de problemen die zich voordoen.
Tevens ben ik me zeer bewust van het feit dat er enorm veel gedragsproblemen zijn met al hun eigen varianten en overeenkomsten. Er zijn ook veel overlappingen, waardoor er ook vaak wordt gesproken over een syndroommix.
Heel belangrijk is bij alle gedragsproblemen dat u op bepaalde momenten niet de persoon afwijst, maar wel het gedrag wat op dat moment vertoond wordt. Soms moet dit ‘gewoon’ worden bijgesteld en moet het kind, de tiener, de adolescent of de volwassene worden gecorrigeerd. Vertel dan echter ook altijd welk gedrag u ervoor in de plaats wilt zien.
Zorg altijd voor veel duidelijkheid, veel structuur en regelmaat, waardoor e.e.a. al veel helderder is voor iedereen.
Als u problemen met gedrag ervaart neem dan de verantwoordelijkheid hiervoor en probeer de problemen op te lossen. Het leven wordt dan een stuk prettiger en alles kan veel eenvoudiger gaan verlopen.