Problemen met gedrag

Problemen met gedrag kunnen ook te maken hebben met moeilijkheden met het leren, met het plannen, met huiselijke factoren, zoals veel ruzie tussen vader en moeder of tussen broers en zussen, verslaving aan drugs, alcohol, etc. van jezelf of je partner, mishandeling of anders.
We spreken dan van gedragsmoeilijkheden en niet van gedragsstoornissen.


Deze gedragsmoeilijkheden zijn meestal opgelost als er wordt en is gewerkt aan de problemen op de gebieden van  de gedragsproblemen die worden ervaren.

Een gedragsstoornis wordt vaak wel herkend, maar het is pas een stoornis als deze is gediagnosticeerd door een arts.