Overige

Als u mijn website heeft opgezocht en bent gaan lezen over gedrag, is het mogelijk dat u, uw kind of partner een probleem heeft met het gedrag. Ik wil mijn respect uitspreken voor het feit dat u uw verantwoordelijkheid neemt door deze stap te (durven) nemen en de bereidheid toont om te gaan werken aan een oplossing voor het probleem.

Gedragsproblemen bestrijken een erg groot gebied.
Vaak komen ook meerdere problemen tegelijkertijd voor. We spreken dan van comorbiditeit. Iemand kan bijvoorbeeld én dyslexie én ADHD als diagnose hebben. Ik werk zelfs met leerlingen die vier verschillende gediagnosticeerde problemen hebben. Vooral als de leerling dan een goede intelligentie heeft, stuit ik soms ook op een hoop onbegrip bij deze leerling voor zichzelf en voor de eigen problemen.

In mijn handelen en aansturing is het dan ook altijd belangrijk dat ik ook uitleg wat deze problemen allemaal inhouden en voor deze specifieke leerling kunnen betekenen in zijn doen en laten, maar natuurlijk ook vooral wat er aan kan worden gedaan, zodat de leerling weer met meer zelfvertrouwen en met meer kennis verder kan gaan als mijn behandeling wordt beëindigd.

Hieronder spreek ik meer van ‘het kind’, maar ik weet en besef dat gedragsproblemen en gedragsstoornissen in alle leeftijden voorkomen, dus ook bij ons als volwassenen.