AD(H)D

ADHD is de afkorting van de Engelse term Attention Deficit Hyperactivity Disorder. De overbeweeglijkheid en de bijbehorende problemen zullen in de eerste zeven levensjaren steeds duidelijker naar voren komen. Dit kan al direct na de geboorte, maar ook in de jaren daarna, zijn. ADHD komt voor bij kinderen, maar ook bij volwassenen.
ADHD is o.a. aan de volgende kenmerken te herkennen:

  • Overbeweeglijkheid. Alles aan het kind lijkt zich te bewegen. De motoriek, de ontwikkeling van de spieren, is vaak niet zo goed ontwikkeld. Daardoor kan er sprake zijn van onhandigheid door het zich stoten of vaak iets laten vallen. Wanneer het kind naar de basisschool of zelfs al naar de peuterspeelzaal gaat en het steeds meer moet stilzitten, vallen de problemen meer op. Vaak zijn er ook (schrijf)problemen;
  • Concentratie- en aandachtsproblemen. Alle kinderen met ADHD hebben min of meer moeite om hun aandacht bij het werk te houden. Het merkt alles wat er in zijn of haar omgeving gebeurt. Hierdoor wordt de aandacht afgeleid en de concentratie vermindert. Het kind heeft moeite met het filteren van de voor hem of haar belangrijke informatie. Het heeft de neiging om op alle prikkels te reageren. Hierdoor krijgt het kind gedeeltes van informatie en instructie niet binnen en zal zo bijvoorbeeld sommen niet goed leren maken. Er is veel herhaling en extra uitleg door de leerkracht nodig. Vaak heeft het kind moeite om op tijd het te maken werk af te krijgen;
  • Impulsiviteit. Een kind met ADHD kan moeilijk vooraf een planning maken of de gevolgen van zijn of haar daden overzien. Hij of zij heeft al iets gedaan, voordat er over nagedacht is. Er lijkt soms een ‘rem’ te ontbreken, het kind draaft maar door. Het heeft vaak de neiging om zich overal mee te bemoeien. Bij ruzies staat het kind soms als één van de eersten vooraan.

Het gedrag van een kind met deze stoornis heeft niets te maken met zijn intelligentie.

Kinderen met ADHD kunnen ook:

  • spontaan en open zijn
  • een enorme creativiteit hebben
  • energiek en enthousiast zijn
  • humor hebben, gevat zijn
  • gevoelig en zorgzaam zijn
  • een goed inlevingsvermogen hebben

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat sommige hersenfuncties van kinderen met ADHD afwijken van het gemiddelde. Dit zou te maken hebben met de prikkeloverdracht tussen zenuwcellen. Het aantal kinderen met ADHD wordt in Nederland gesteld op 3 tot 5 procent.
Er is vaak sprake van een erfelijke aanleg. ADHD wordt niet veroorzaakt door een verkeerde opvoeding. Ouders kunnen echter wel veel doen om de gevolgen van ADHD te beperken.
Door al deze problemen heeft een kind met (vermoedelijk) ADHD vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Vaak is er ook een vaardigheidstraining noodzakelijk, waarin het kind ook beter om leert gaan met zijn problemen.
 
Als uw kind problemen ervaart met bijvoorbeeld lezen, spelling of rekenen en er is ook ADHD geconstateerd kan ik uw kind helpen met de leerproblemen en ik kan eventueel ook samenwerken met een therapeut/arts die de gedragsproblematiek specifiek aanpakt, mogelijk ook m.b.v. medicatie.