ASS 

ASS is de afkorting voor Autisme Spectrum Stoornis.
Kinderen met een autistische stoornis vallen vaak al op jonge leeftijd op, omdat ze anders zijn. De problemen die ze hebben, zijn er al voor hun derde levensjaar.

Een kind met een autistische stoornis kan problemen hebben op de volgende gebieden:

  • sociaal-emotioneel gebied: sommige kinderen zijn sociaal onhandig. Ze ervaren problemen in het contact met anderen. Ze hebben vaak weinig vriendjes, want ze weten niet goed hoe ze die vriendschap aan moeten gaan. Ze kunnen slecht op hun beurt wachten en begrijpen niet altijd goed wat een ander bedoelt;
  • communicatief gebied: alle kinderen met deze problemen hebben hun ‘eigen-aardigheden’ in de manier waarop ze met anderen praten. Sommige kinderen doen dit met ‘dure’ woorden (praten als kleine volwassenen), andere kinderen praten het liefst alleen over hun favoriete onderwerp;
  • gebied van belangstelling/interesse: voor veel kinderen met ASS geldt dat het zoeken van vaste regels en structuur belangrijk is voor de manier waarop ze functioneren. Ze houden van patronen, van rituelen en hebben interesse voor bepaalde, vaste onderwerpen. Hier hebben ze houvast aan. Veranderingen en nieuwe dingen vormen soms een bedreiging voor hen.

Al deze problemen zorgen ervoor dat een kind met een stoornis in het autistisch spectrum mogelijk ook op een andere manier leert lezen en rekenen. Velen van hen hebben hiervoor extra hulp en ondersteuning nodig, die ook goed en adequaat door een gespecialiseerde remedial teacher gegeven kan worden.
 
Als u zich zorgen maakt over uw kind met ASS en de hierbij naar voren komende problemen met lezen, spelling en/of rekenen, neemt u dan gerust contact op met mij.