Beelddenken en Ik Leer Anders en Rechts Inhalen (www.ikleeranders.nl en www.rechtsinhalen.nl).

Ik heb beide opleidingen, Ik Leer Anders en Rechts Inhalen, succesvol afgerond en mag dit als coach dus aanbieden in mijn praktijk aan iedereen die kenmerken heeft of denkt te hebben van beelddenken. Een onderzoek naar beelddenkkwaliteiten neemt ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag. 
 
Kenmerken van een kind met beelddenkkwaliteiten die natuurlijk niet allemaal bij ieder kind voor hoeven te komen:

 • denken in beelden
 • zijn 'chaotisch'
 • zijn visueel sterk ontwikkeld
 • wéten dingen, zonder dat ze dat uit kunnen leggen
 • hebben een goed ruimtelijk inzicht
 • begrijpen iets wel of niet, maar niet een beetje
 • leren gehele woorden gemakkelijker
 • kunnen letters van woorden husselen en eigen woorden creëren
 • hebben een levendige verbeelding
 • kunnen goed puzzelen
 • willen verbanden leggen en patronen (door)zien
 • zijn gevoelig voor kritiek, willen namelijk niet falen
 • werken en leren vanuit overzicht, kunnen details over het hoofd zien
 • hebben uitleg liever op papier dan mondeling toegelicht
 • willen winnen, het zijn slechte verliezers
 • kunnen informatie in hun hoofd laten draaien
 • laten de meeste plaatjes verschijnen en draaien een film in hun hoofd als iemand iets zegt of vraagt
 • kunnen moeite hebben met automatiseren
 • kunnen beter met complexe dan met eenvoudige zaken omgaan
 • luisteren meestal pas na het meerdere keren herhalen van instructies
 • herinneren zich wat ze gezien hebben, maar vergeten wat ze hebben gehoord
 • moeten plaatjes maken van woorden voordat ze kunnen spellen
 • herinneren zich gebeurtenissen gedetailleerd
 • hebben een rijke fantasie en kunnen daar helemaal op ingaan
 • hebben problemen met het vasthouden van een pen en soms een slecht handschrift
 • wiebelen veel
 • hebben eindeloos veel ideeën in hun hoofd door de input van verschillende plaatjes
 • doen eerst en gaan dan pas denken
 • hun behoeften moeten meteen vervuld worden
 • vinden het niet fijn om voor een grote groep mensen te spreken
 • zijn niet sterk in stampwerk en herhalingen
 • zijn gevoelig voor wat anderen vinden
 • denken supersnel
 • kunnen niet goed plannen en organiseren
 • hebben weinig tijdsbesef
 • kunnen geniale oplossingen bedenken voor moeilijke problemen, vaak zonder dat ze weten hoe ze tot de oplossingen zijn gekomen
 • kunnen erg zwart-wit denken
 • ontwikkelen zich veelal onevenwichtig
 • kunnen nachtmerries hebben vanwege het verwerken van vervelende gebeurtenissen
 • behalen wisselende cijfers op school
 • voelen aan wat anderen voelen en denken
 • zijn muzikaal, hebben een goed gevoel voor ritme
 • zijn creatief, technisch, emotioneel en/of spiritueel (hoog)begaafd
 • zijn laatbloeiers
 • kunnen een leerachterstand hebben, terwijl ze (heel) intelligent zijn
 • worden nogal eens (soms ten onrechte) gediagnosticeerd met dyslexie/dyscalculie/AD(H)D
 • zijn later terug te vinden in beroepen als grafisch ontwerper, architect of in andere creatieve beroepen
 • kunnen van de hak op de tak springen door het spontaan benoemen van de verschillende plaatjes die in hun hoofd verschijnen
 • beleven alles heel intens en worden helemaal één met een situatie
 • hebben onrust in hun lijf door een hoofd vol plaatjes
 • kunnen ongeduldig zijn
 • maken niet af waar ze mee bezig zijn, omdat hun aandacht uitgaat naar steeds weer nieuwe ideeën en plannetjes in hun hoofd

Voor meer informatie over beelddenken verwijs ik u graag naar de websites www.ikleeranders.nl en www.rechtsinhalen.nl waar ik als coach vermeld sta. U mag natuurlijk ook contact met mij opnemen.