Werkgeheugen en Jungle Memory (www.eclg.nl).

Ik heb de opleiding tot coach Jungle Memory gevolgd en mag dit dus aanbieden aan leerlingen in mijn praktijk die dit trainingsprogramma nodig hebben. Naast Jungle Memory is ook de Cogmed Werkgeheugentraining zeker aan te bevelen. 
De volgende informatie heb ik verkregen via de website van Berrie en Mariëlle Gerrits die deze opleiding tot coach aanbieden.
 
Het werkgeheugen is als een centraal cognitieve functie van belang voor de schoolse vaardigheden en de regulatie van gedrag. Het werkgeheugen hebben we nodig om informatie op te slaan die nodig is bij dagelijks activiteiten als het onthouden van uitleg, instructies opvolgen en het in het hoofd houden van een lijstje tijdens de uitvoering van verschillende taken. Het werkgeheugen is enerzijds als een notitieblokje, waar je kort informatie noteert en anderzijds het proces, waarbij je deze informatie gebruikt, zoals in een denkproces.
De capaciteit van het werkgeheugen groeit met de jaren en bereikt een maximum rond het dertigste levensjaar.
Leerlingen uit groep 1 zouden korte instructies goed moeten kunnen onthouden, terwijl leerlingen uit groep 8 complexere uitleg en instructies zouden moeten kunnen hanteren. Echter dit laatste is nog steeds niet in de mate waarin volwassenen dit zouden kunnen.
 
Een voorbeeld voor het minder goed functioneren van het werkgeheugen bij een leerling:

‘Nathan is een kind van zes jaar. Hij werkt op het laagste niveau voor wat betreft lezen en rekenen en heeft moeite met veel klassenactiviteiten. Hij slaagt er vaak niet in om instructies op te volgen als: ‘Leg je papieren op de groene tafel, leg de kaarten op een stapel, berg je potlood op en kom hier op de bank zitten’.
Vaak voert hij het eerste deel van de opdracht wel uit, maar komt hij niet tot het laatste deel ervan. Hij maakt ook fouten in activiteiten waarbij kleine hoeveelheden informatie onthouden moeten worden en waarbij tegelijkertijd andere gegevens verwerkt moeten worden. Vaak verliest hij zichzelf in complexe taken, maakt hij fouten als het overslaan van belangrijke stappen of het herhalen van stappen.
Nathan’s leerkracht zegt dat hij een korte aandachtsspanne heeft en makkelijk af te leiden is’.

 

De problemen waar Nathan mee worstelt, spelen bij ongeveer 10% van alle kinderen in het reguliere onderwijs, maar worden vaak niet door de leerkracht herkend als werkgeheugenproblemen. 
 
Kenmerken van een slecht werkgeheugen:

  • weinig vorderingen in lezen en rekenen
  • moeilijkheden met het opvolgen van instructies
  • problemen met leeractiviteiten waarbij informatie onthouden en verwerkt moet worden
  • moeilijkheden met het op de plaats blijven zitten
  • lijkt de aandacht niet of slechts korte tijd vast te kunnen houden en is makkelijk afleidbaar
  • moeite met herinneren wat men ook al weer ging doen
  • moeite met het starten van taken en zelfstandig, zonder hulp, volbrengen van taken
  • moeite met het afronden van taken die uit meerdere stappen bestaan

Jungle Memory is een online trainingsprogramma, waarmee je op elke computer thuis, op school of in mijn praktijk kunt inloggen. Per keer trainen duurt het ongeveer 15 tot 20 minuten en over het algemeen traint de leerling 4 x per week gedurende een periode van acht weken.
Dagelijks wordt de voortgang bijgehouden. Ook kan worden vergeleken hoe de vooruitgang is, vergeleken met duizenden andere kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep.
De ouder, de leerkracht of eventueel ik, als remedial teacher, coacht de leerling. De ouder is ook de begeleider thuis, want het is niet de bedoeling dat een kind deze training zelfstandig doet.
 
Voor meer informatie over werkgeheugen en Jungle Memory verwijs ik u graag naar de websites www.eclg.nl of www.junglememory.nl. U mag natuurlijk ook contact met mij opnemen.