NLD

Kinderen met NLD (Non-Verbal Learning Disabilities of Non-Verbale Leerstoornis) zijn goed in horen en zelf vertellen, maar hebben veel moeite met visuele aspecten en taken uitvoeren.
Als deze kinderen nieuwe informatie zien en vooral als ze daarbij ook nog iets moeten doen, lopen ze soms vast. Het werken van informatie van taal gaat veel beter.
Het is dus een stoornis in het verwerken van non-verbale informatie. Het begrip NLD is afkomstig van de Canadese neuropsycholoog Rourke die het in 1978 voor het eerst benoemde. Hij stelde een (neuropsychologisch) profiel van sterke en zwakke vaardigheden op, waarbij hij een relatie vermoedde met het minder goed functioneren van de rechter hersenhelft. De ontwikkeling verloopt met perioden van stilstand en vooruitgang.
Vanwege hun goede verbale vaardigheden worden kinderen met dit probleem vaak hoger ingeschat dan ze in feite functioneren. Dikwijls kunnen ze daardoor niet voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Dit kan aanleiding geven tot emotionele problemen met angsten en driftbuiten.
Veel problemen die bij NLD worden genoemd zijn ook kenmerken van andere stoornissen. Er is een grote overlap met PDD-NOS en het Syndroom van Asperger.
 
NLD is een begrip uit de neuropsychologie. Het is niet, zoals bijvoorbeeld ADHD of dyslexie, opgenomen in de DSM-V (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen). Er zijn in de neuropsychologie ook nog geen afspraken over criteria voor het vaststellen van NLD. Dat betekent dat elke neuropsycholoog een diagnose NLD op zijn eigen manier invult.
 
Kenmerken van het kind met NLD kunnen zijn:

 • trapsgewijze ontwikkeling
 • een onhandige, houterige en grove motoriek
 • veel ‘gekke’ ongelukjes
 • problemen met de fijne motoriek (pengreep, hanteren van mes en vork, etc.)
 • slechte oog-hand-coördinatie
 • een spraakontwikkeling die vrij laat op gang komt (eenmaal op gang gekomen is de spraak goed, wel kunnen er uitspraakproblemen zijn en eigenaardigheden zoals echoën (herhalingen) en een monotone spraak
 • problemen met inzichtelijk rekenen (mechanisch rekenen wordt wel weer aangeleerd)
 • traagheid, onzekerheid in het werk
 • moeite met het aanleren van routines (beheerst het kind ze eenmaal, dan zit het er ook goed tot extreem goed in)
 • passief gedrag
 • weinig sociale vaardigheden
 • angst voor ongewone sociale situaties
 • onverklaarbare uitingen van woede en angst
 • moeite met het herkennen van niet-verbale signalen (gebaren, gezichtsuitdrukkingen)
 • problemen met overzicht, bijvoorbeeld in de gymzaal en het zwembad
 • snel verdwalen
 • gevaarlijk gedrag in het verkeer

Als u zich zorgen maakt over uw kind met NLD en de hierbij naar voren komende problemen met lezen, spelling en/of rekenen, neemt u dan gerust contact op met mij.