Nieuwsbrief 13 jaargang 1

 

Veel succes en plezier op de scholen die jullie gaan bezoeken! Laat je goed voorlichten!
 
Dertiende nieuwsbrief van mijn praktijk.
Deze keer ga ik in op:
-de vaardigheid van het zelfbewustzijn die voor ons allemaal van toepassing is.: het zelf-bewustzijn. Een lastige vaardigheid die eigenlijk van alle door mij besproken executieve functies de moeilijkste is om te leren toepassen.  
-opvoedkundige vraag over het omgaan van kinderen op de computer;
-digitale  mogelijkheden thuis en op school;
-Wist u datjes waarin u weer leuke informatie        en weetjes kunt lezen.
Veel leesplezier!
 
Executieve functies.
In deze nieuwsbrief ga ik, zoals beloof, nogmaals in op de denkvaardigheid zelfbewustzijn die kan helpen om je handelingen te beoordelen en op een passende manier kunt reageren op sociale situaties, zoals wanneer je een sterfgeval meemaakt, of wanneer je relatie wordt beëindigd. Het helpt je om te weten wat je moet doen en wanneer je het moet doen. Als je jezelf begrijpt, kun je gemakkelijker problemen en conflicten oplossen en je relaties met anderen verbeteren.
Zelfbewustzijn helpt je ook om te weten hoe je zorgzaam en begripvol kunt zijn voor anderen en hoe je een goede vriend of vriendin kunt zijn.
Meestal ontwikkel je zelfbewustzijn vanzelf in de loop van de tijd. Het is niet iets waarvan je vandaag kunt besluiten dat je er beter in wilt worden en dat morgen dan ook daadwerkelijk bent. Omdat mensen complexe wezens zijn, is er veel denkwerk en bewustzijn voor nodig om jezelf en anderen echt te begrijpen. Net wanneer je denkt dat je het snapt, valt er weer meer te leren.
Net als met alle executieve functies die ik in mijn nieuwsbrieven al heb besproken, kun je hier ook weer het beste een paar gebieden kiezen die je zou willen verbeteren. Gebruik je zelfbewustzijn om erachter te komen aan welke vaardigheden je nu het beste kunt werken. Hieronder een lijstje met mogelijkheden om te kiezen (en die zijn van toepassing op alle leeftijden en voor ons allemaal):

 • vrienden maken
 • passende grappen maken
 • ‘het spijt me’ zeggen als ik iets verkeerd doe
 • inzien wat mijn sterke en minder sterke punten zijn
 • een goede inschatting maken van een geleverde prestatie
 • weten wat ik moet doen voor een proefwerk, presentatie, opruimen van mijn huis, ouderavond, etc.
 • mijn werkstuk, proefwerk, huiswerk, gemaakte rapportages o.i.d. beter nakijken voordat het wordt ingeleverd of verstuurd
 • goed met anderen samenwerken aan wat dan ook

Als eerste zou je het beste een lijst kunnen maken met je eigen sterke en minder goede punten. Vraag desnoods iemand die jou goed kent om je daar mee te helpen. Vraag hem of haar om ook een lijst te maken met jouw sterke en minder sterke punten en vergelijk die lijst met die van jou. Ik weet en besef dat dit erg lastig kan zijn voor je, omdat je min of meer met ‘de billen bloot’ moet gaan. Kies daarom iemand die integer is en die je echt kunt vertrouwen., want soms zijn het hele gevoelige kwesties.
Als tweede advies zou ik je willen vragen om te gaan oefenen met luisteren. Daarvoor moet je andere mensen laten uitpraten zonder hen te onderbreken, letten op wat ze zeggen, maar ook hoe ze het zeggen en op wat hun lichaam je vertelt. Controleer of het klopt wat je hebt begrepen door het in eigen woorden te herhalen. Begin je zin met: ‘Wat ik je hoor zeggen is…..’ of ‘Dat klinkt als…..klopt dat?’ Probeer niet alleen te herhalen wat ze hebben gezegd, maar hun gedachten en gevoelens ook echt te begrijpen.
Als derde advies: Wen jezelf aan om je werk voor school en werk te controleren. Het is niet de bedoeling dat je er overdreven mee bezig bent of bang bent dat het niet perfect is. Uit ervaring in mijn praktijk weet ik dat  bijvoorbeeld tieners die moeite hebben met hun zelfbewustzijn  vaak niet lang of goed genoeg naar hun eigen werk kijken. Zo missen ze de kans om er ‘domme fouten’ uit te halen of nog eens na te denken over wat ze hebben opgeschreven.
Als vierde advies: Kom je vrienden en familie soms tegemoet. Daarmee bedoel ik dat je eens nadenkt over de wensen en verlangens van andere mensen en niet die van jezelf. Té pleasend gedrag hoeft natuurlijk ook weer niet!
 
Je eigen gedrag veranderen is erg lastig.
Toen ik ( lang geleden) op de pedagogische acade-mie zat, werd ik regelmatig gefilmd, terwijl ik met leerlingen werkte, soms ook achter een soort van glazen wand. Ik vond dat altijd heel spannend, omdat ik op die momenten besefte dat mijn handelen onder de loep werd genomen. Later gingen mijn medestudenten en docenten in op mijn manier van functioneren. Inderdaad erg confronterend op dat  moment, maar ook heel erg leerzaam. Je ziet dan je eigen gedrag en manier-tjes, je hoort je eigen stem en je krijgt echt terug hoe je op anderen overkomt.
 
Volgende keer sluit ik het onderwerp ‘executieve functies’ af!
Ik geef dan een kort overzicht van mijn besproken executieve functies en vermeld waar je (nog) meer informatie kunt vinden. Uiteraard ben je bij mij ook van harte welkom voor informatie of overleg.
 
Opvoedkundige vraag: ‘Het lijkt wel alsof mijn kind altijd maar achter die (spel)computer zit en ook vind ik dat hij veel te vaak en te lang spelletjes speelt. Komt het maken en leren van huiswerk daardoor niet in de knoei?’
Een veelvoorkomend iets op dit moment. Vast ook iets wat zich heel veel ouders afvragen, tenzij het hele gezin, met ieder hun eigen (spel)com-puter, IPad of ?, tegenover elkaar aan de keuken-tafel of in hun eigen ruimte aan het werken, spelen of surfen is.
Ik ga hieronder ook in op deze kwestie als ik de digitale mogelijkheden thuis en op school in het kort bespreek.
Mijn advies hiervoor is heel kort en krachtig: ga in gesprek met je kind, volg wat je kind doet op internet e.d., volg de prestaties van je kind op je eigen pc op bijvoorbeeld Magister, stel eisen, maar afspraken en houd je aan deze afspraken. Wijk hier alsjeblieft nooit van af. Hierdoor is en blijft alles voor iedereen helder, duidelijk en overzichtelijk.
Een echte gameverslaving kun je o.a. herkennen aan onredelijke en boze opmerkingen en negatief gedrag van je zoon of dochter als je regelmatig moet vragen of je kind bijvoorbeeld komt eten en hij of zij zich dus onmogelijk los kan maken van de (spel)computer. Aarzel dan niet om zelf eens te gaan surfen hoe je een verslaving kunt herkennen. Onderneem dan actie!
Zorg daarnaast ook voor uitdagende en gezellige activiteiten zonder computers.
 
De digitale mogelijkheden thuis en op school.

Helaas zijn we niet allemaal even handig met i.c.t. materiaal, ook omdat de ene mens hier mee is opgegroeid, terwijl een ander dit pas op latere leeftijd heeft moeten leren. Ik zelf denk daarbij nog aan het moeten behalen van het digitale rijbewijs, wat verplicht werd gesteld voor mij en al mijn collega’s in het onderwijs. Ook wel begrijpelijk. Voor mij is het ook nodig en handig dat ik gebruik kan en durf te maken van mijn leerlingen, zoons, goede vrienden, etc. die hier toch meer kennis van hebben dan ikzelf! Mijn eigen grenzen hierin ken ik maar al te goed! Ik probeer echter wel mijn best te doen om ‘bij’ te blijven en deze middelen toch in mijn lessen en leven in te zetten.
Het digibord, de computers en tablets zijn in het onderwijs en thuis echt niet meer weg te denken. Steeds meer mensen binnen het onderwijs zien digitaal lesmateriaal als een welkome aanvulling. Er wordt ook steeds meer innovatief en origineel lesmateriaal aangeboden. Door scholen wordt vaak gebruik gemaakt van ParnasSys (www.parnassys.nl)  wat als leerlingvolgsysteem de vorderingen van leerlingen bijhoudt en waar de geboekte voortgang ook kan worden geëvalueerd. Hierdoor kan er al proactief worden gestuurd i.p.v. achteraf feedback te moeten geven. Het doel is dan ook om beter aan te kunnen sluiten bij de individuele leerbehoeften van iedere leerling. De rol van de leerkracht of docent blijft uiteraard essentieel. Hij of zij moet de juiste didactische aanpak blijven kiezen en deze vervolgens evalueren. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat de leerkrachten die bewust bezig zijn met de effectiviteit van de manier waarop ze lesgeven toch de beste resultaten boeken.
Wij, als onderwijsmensen, kunnen kiezen of we een leerling in een werkboek laten werken, klassikaal of met het digibord of misschien individueel met een tablet. Lessen kunnen online worden gezet en worden gedeeld via Yurls of Twitter. Bij oefeningen kunnen QR-codes worden aangegeven, waardoor de leerlingen extra kunnen oefenen. Er kunnen filmpjes worden gemaakt waarin uitleg wordt gegeven voor rekenen, wiskunde, etc. Het is niet meer van deze dag dat er tien minuten moet worden gewacht, voordat er een computer op gestart is. Indien nodig, kan er beter worden bezuinigd door de leerlingen zelf hun schaar, potloden en map van thuis mee te laten brengen, waardoor er meer kan worden geïnvesteerd in moderne apparatuur. Leerlingen maken soms samen hun huiswerk via Skype, gebruiken veelvuldig sites als You Tube voor diverse doeleinden, ook voor uitleg.
Ik heb voor dit schooljaar besloten om een aantal leerlingen te vragen te oefenen met Rekentuin en Taalzee, nadat ik tijdens een oudergesprek bij een leerling thuis had gezien hoeveel mogelijk-heden dat geeft en hoeveel plezier en voldoening die leerling eraan beleefde.

Het werken met Rekentuin en Taalzee wordt door ‘mijn’ leerlingen op diverse manieren ervaren. Enkele leerlingen waren er al na enkele weken op uit gekeken en werkten hier liever niet mee, andere echter vinden het helemaal geweldig. Ik hoop eigenlijk, door hier in deze nieuwsbrief over te vertellen, dat ook de leerlingen die er nu minder mee oefenen, dit weer op gaan pakken. Het is erg leerzaam, het kind kan het zelfstandig en het programma past zich aan het niveau van uw kind aan. Kinderen kunnen op Rekentuin en Taalzee bijna alle aspecten van rekenen en spelling/lezen oefenen. Er kunnen nog enkele leerlingen worden toegevoegd. Laat me dit alsjeblieft even weten.

Kinderen weten over het algemeen heel goed zelf allerlei oefensites te vinden om met leerstof te oefenen die voor hen lastig is.
Een hele leuke app voor het introduceren van het metrieke stelsel (meten e.d.) voor rekenen is de Allerhande-app. Hierin staan veel recepten. Laat uw kind of leerling eens een menu bedenken voor een diner met een groep mensen. Het kind rekent dan de ingrediënten om naar wat je nodig hebt voor die groep mensen. Ze maken een boodschappenlijst en kijken vervolgens op ah.nl naar de prijzen en maken een kostenberekening. Wat kost het diner per persoon?
Voor die hele moeilijke en lastige redactie-sommen tot en met het niveau van groep 6 (en voor veel leerlingen met rekenproblemen tot en met groep 8) is redactiesommen.nl waar onbe-perkt en gratis geoefend kan worden.
Op eduapp.nl staat een lijst met meer apps die je kunt inzetten binnen het onderwijs. Kijk vooraf goed of de app er voor uw type tablet is. Het overzicht wordt regelmatig aangevuld met actuele apps.
Tip à Doe dit oefenen en surfen ook eens samen met het kind, het is leerzaam en het zorgt voor jouw begrip voor de moeilijkheden die het kind ervaart of ook daadwerkelijk heeft. Bovendien zorgt het voor een prima wederzijdse verstand-houding en wat nog belangrijker is: het zorgt voor veel gezelligheid, tenminste als u het kind volgt en niet andersom!!
 

 • het in Nederland van 29 januari tot en met 4 februari poëzieweek is, met als thema ‘Met zingen is de liefde begonnen’?
 • het op 14 februari Valentijnsdag is en dat je dus aanleiding genoeg hebt om aandacht aan (liefdes)poëzie te besteden en ook de kinderen aan het dichten te zetten?
 • je allerlei tips en informatie voor je kind thuis of in de klas kunt vinden op internet?
 • er in het Praxis bulletin hele leuke ideeën staan over allerlei actuele, leerzame en boeiende onderwerpen? Kijk maar eens op www.praxisbulletin.nl
 • er in 2013 een onderzoek is geweest naar de prestaties van Nederlandse leerlingen op ICT-gebied en dat dit opvallende resultaten heeft opgeleverd? De 14-jarige leerlingen op havo/vwo scoren bovengemiddeld, maar de leerlingen op praktijkonderwijs zitten flink onder het gemiddelde. U kunt hier meer informatie over vinden op www.utwende.nl/igs/icils .
 • de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben volgens de Onderwijsraad ict-geletterdheid pro-bleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit, sociale vaardighe-den en culturele sensitiviteit zijn?
 • je hier meer informatie over kunt vinden op www.onderwijs2032.nl?
 • er leraren zijn die soms bang zijn afgetroefd te worden door hun leerlingen, maar ook openstaan voor vernieuwing?
 • www.kennisnet.nl  veel concrete informa-tie biedt die kan worden gebruikt bij het nadenken over slim inzetten van ict, waardoor de leerlingen ook onderwijs op maat kunnen krijgen?
 • op www.scchooltv.nl naast leuke programma’s voor de basisschool ook leerzame programma’s te vinden zijn voor het voortgezet onderwijs? Ik noem hier bijvoorbeeld ‘De kennis van Nu in de klas voor 13 tot 15 jarigen en voor 16 tot 18 jarigen en dit te maken heeft met natuur-, schei- en wiskunde? Ook voor alle andere vakken in het VO biedt Schooltv leuke programma’s voor onder- en bovenbouw.
 • dyslexiesoftware een veelzijdige en goede ondersteuning biedt bij dyslexie, waarbij het kind gebruik kan maken van o.a. Kurzweil 3000, Sprint Plus, Sprint NL, WoDy en AppWriter?
 • deze hulpmiddelen vaak ook gebruikt mogen worden bij het maken van proefwerken en examens, tenminste als het kind een dyslexieverklaring heeft?
 • het kind dan wel de gelegenheid moet krijgen om hier uitgebreid mee te kunnen oefenen?
 • je op www.primaonderwijs.nl/wereld-verbeteraar een gratis lesbrief kunt aanvragen  en medio februari ontvangt en dat dit een wedstijd inhoudt die aan de klas vraagt om een goed idee te bedenken om te werken aan de Millenniumdoelen en ontwikkelingssamen-werking?
 • ik iedereen de hartelijke groeten doe en heel veel succes toewens?

Reacties zijn gesloten.