Nieuwsbrief 2 jaargang 1

Eerste nieuwsbrief van mijn praktijk.
De eerste reacties op mijn initiatief om een nieuwsbrief te introduceren zijn positief. Dat is mooi. Zoals jullie mij kennen, blijf ik openstaan voor suggesties om e.e.a. te verbeteren.

Schooljaar 2014/2015.
Op het moment dat u dit leest, hebben we er alweer een week opzitten en zitten we hopelijk weer in ons werkritme, zijn alle boeken van de oudere leerlingen gekaft, hebben zij een goede planning gemaakt en zijn zij uit de vakantiemodus.
Hopelijk valt het rooster mee en geeft dit reden tot optimisme en voldoende tijd om naast school, ook nog andere leuke dingen te kunnen realiseren.
De kinderen op de basisschool kennen hun juf of meneer al een beetje en zij hen ook!
De ouders zijn de rust die opnieuw is ontstaan in huis weer wat gewend en maken ’s avonds wellicht tijd vrij om e.e.a. te overhoren en daardoor ook hun eigen kennis bij te schaven.
Ik hoop dat er leuke, veilige en uitdagende situaties ontstaan voor iedereen, zodat iedereen een heel fijn jaar heeft.

Passend onderwijs.
In deze nieuwsbrief ga ik in op dit onderwerp, ook omdat veel ouders en kinderen nog in onzekerheid leven over hoe het allemaal moet gaan worden voor hen. Ook veel leraren vrezen het niet aan te kunnen. De verantwoordelijke staatssecretaris, Sander Dekker, probeert de onrust te bezweren met initiatieven en oproepen. Ouders van leerlingen die geen problemen hebben, zullen er niet veel mee te maken krijgen. Ze zullen alleen op den duur merken dat er meer kinderen met een beperking in de klas van hun kind zitten.
De nieuwe wet wordt in elk van de 150 samenwerkingsverbanden van scholen (SWV) op een eigen manier uitgevoerd. Het kan dus zijn dat een kind met eenzelfde soort problematiek in de ene regio naar het speciaal onderwijs moet en in de andere regio niet. Ouders hebben hier geen inspraak bij!

Wat is passend onderwijs eigenlijk?
Passend onderwijs is vanaf deze maand de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.
Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?
Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. Dat is nodig omdat het rugzakje een aantal problemen oplevert.
Eén van de problemen is dat steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen, een indicatie krijgen voor leerlinggebonden financiering. Hierdoor is het systeem steeds duurder geworden. Scholen vinden de indicatiestelling vaak een langdurig en ingewikkeld proces en vinden het ook soms lastig om echt ondersteuning op maat te organiseren. Tot slot zijn er in het oude systeem veel kinderen die thuis zitten. Zij zijn bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die zij hebben, of omdat er geen goede begeleiding voor hen is op school. Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te lossen.
Op dit moment maakt de Algemeen Onderwijsbond (Aob) zich nog steeds zorgen over ‘selectie aan de poort’ bij de invoering van de Wet passend onderwijs. Met name binnen het voortgezet onderwijs en het mbo zeggen veel scholen de juiste aanpak of middelen niet in huis te hebben om zorgleerlingen goed te kunnen begeleiden. Vanaf deze maand hebben scholen de plicht om een passende plek te vinden, maar in de praktijk komt hier (te) weinig van terecht. Op dit moment zitten er 16.000 leerlingen thuis. En deze groep lijkt sterk te groeien.
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
De schoolbesturen hebben nu zorgplicht (vanaf 1 augustus 2014) en de samenwerkingsverbanden krijgen veel taken. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school kunnen krijgen. De zorgplicht van het bestuur houdt in dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Als de school aangeeft dat het kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school zorgen dat daar ook een passende plek is. Overleg met de ouders is daarvoor natuurlijk heel belangrijk.
Het is mijn mening dat de ouders van mijn leerlingen (en dan vooral moeder) dé expert is van hun zoon of dochter. Ik maak daar veel gebruik van.
Meer weten?
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.passendonderwijs.nl

 
Executieve functies.
Momenteel wordt hier erg veel over gesproken en krijgen deze functies eindelijk meer aandacht, want ze zijn heel belangrijk en dit geldt voor iedere leeftijd, dus ook voor volwassenen!
Ook na een onderzoek door een orthopedagoog worden deze executieve functies steeds meer als één van de belemmeringen in het functioneren van het kind gezien.
Wat houden deze executieve functies in?
Niets is zo frustrerend dan te moeten toezien hoe je veelbelovende zoon of dochter worstelt met de gewone dagelijkse taken. Klasgenootjes doen trouw hun huiswerk, nemen de briefjes van school mee naar huis en oefenen topo en dictee voor het slapengaan.
Hoe komt het dat jouw zoon, die allang kan lezen en een geweldige rekenaar is, nog geen tien seconden kan stilzitten? Jouw achtjarige ruimt zonder morren zijn kamer op, maar je elfjarige kan nog geen karweitje zelfstandig uitvoeren of er is weer herrie in de tent.
Je weet dat je zoon of dochter slim genoeg is. Toch hoor je regelmatig van de leerkracht of de leraar dat je kind niet de prestaties laat zien die je zou (kunnen) verwachten. Je gaat thuis maar weer met je kind aan de slag en voor je het weet ben je voor de zoveelste keer verwikkeld in een strijd. Dat komt waarschijnlijk omdat je kind bepaalde vaardigheden mist of onvoldoende ontwikkeld heeft: de zogenaamde executieve functies.
Ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen minder goed ontwikkelde executieve functies zorgen voor problemen bij het leren, het kunnen plannen, tot leren kunnen komen, etc.
Ook volwassenen kunnen het soms gewoon moeilijk hebben om hun zaken op orde te krijgen. Je hebt zoveel dingen te doen en niet genoeg tijd. Soms weet je niet eens waar je moet beginnen. Het wordt nog lastiger als je je spullen niet kunt vinden of als je het gevoel hebt dat je iets belangrijks vergeet, zonder te weten wat.
Voor kinderen op de basisschool geldt dat je van je juf of meester huiswerk krijgt.
Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs geldt dat je dit huiswerk van vijf, zes of soms zelfs acht leraren opkrijgt wat op verschillende dagen af moet zijn en waarover ze allemaal andere verwachtingen hebben over hoe je je huiswerk zou moeten maken of leren.
Al die verschillende taken die we allemaal op een dag moeten doen, maakt e.e.a. niet gemakkelijk. Kinderen, tieners en volwassenen hebben allemaal wel eens het gevoel dat ze de dingen niet goed genoeg doen. Sommige kinderen zijn heel vergeetachtig en weten niet meer wat er ook alweer gedaan moet worden. Andere kinderen  zijn zo slordig dat ze hun (huis)werk niet meer kunnen vinden, ook al is het gemaakt. Veel problemen zijn er ook met de concentratie.
Enkele kinderen beginnen met veel ijver aan hun werk, maar kunnen het niet tot het einde toe volhouden en haken alweer na tien minuten af.
Executieve functies zijn dus vaardigheden op het gebied van denken, problemen oplossen en zelfbeheersing. Wetenschappers die onderzoek doen naar het menselijk brein hebben ontdekt dat deze vaardigheden zich in het voorste deel van ons brein bevinden, de prefrontale cortex, en dat ze in verbinding staan met allerlei andere gebieden van het brein.
Je kunt executieve functies ook wel vergelijken met de dirigent die voor een orkest staat. De dirigent beslist welke muziek er wordt gespeeld en stuurt de orkestleden aan, zodat ze de muziek op de juiste manier spelen. Op dezelfde manier vertellen de executieve functies je brein wat het moet doen. Ze helpen je dus te kiezen waar je aandacht aan moet geven in je leven. Ze kunnen ook helpen bij de planning en organisatie van je gedachten en activiteiten, zodat je wet wanneer je aan iets moet beginnen en hoe je daarna je tijd het beste kunt indelen. Ze helpen je ook je gedrag en emoties te beheersen. Zo voorkom je datje zomaar iets doet zonder erover na te denken, iets wat schadelijk voor je zou kunnen zijn.
Je kunt je vast wel voorstellen dat executieve functies heel belangrijk zijn om goed te presteren op school.
Daarom volgende keer meer hierover!

 

 • u altijd van harte welkom bent in mijn praktijk als u vragen heeft of voor wat dan ook?
 • u dan het beste kunt mailen, omdat ik u dan niet teleur hoef te stellen en geen antwoord kan of wil geven omdat ik met een leerling werk?
 • er een ideeënbusje bij mijn praktijk hangt, waar mijn leerlingen ideeën in kunnen stoppen voor wat dan ook om het nog leuker te kunnen maken bij mij?
 • u als volwassene  deze ideeën ook kunt mailen, in mijn gastenboek of op mijn Facebookpagina Fridy Remedial Teaching kunt spuien?
 • Rekentuin en Taalzee echt een succes is bij veel van mijn basisschoolleerlingen?
 • hun ouders ook ‘oefenen’ met Rekentuin en Taalzee?
 • er op 22 september as in Het Turfschip in Etten-Leur door Balans een interessante avond wordt georganiseerd over hechtingsproblemen bij kinderen tot 12 jaar en dat je je daarvoor vóór 15 september as moet opgeven?
 • er op 13 oktober as eveneens in Het Turfschip (aanmelden vóór 29 september as) een thema-avond is over empathie bij ADHD, gedragsproblemen en ASS?
 • ik op 22 augustus jl. de opleiding tot coach ‘Jungle Memory’  heb afgerond en nu ook kinderen met geheugen-problematiek kan en mag helpen?
 • dat dit ook kan worden ingezet bij kinderen met beelddenkkwaliteiten, kinderen met minder sterke executieve functies, etc.?
 • ik hier diverse boeken over heb die geleend mogen worden?
 • ik over twee weken opnieuw een nieuwsbrief maak?

Reacties zijn gesloten.