Nieuwsbrief 25 jaargang 1

25ste nieuwsbrief van mijn praktijk.
Mijn uitgangspunt van deze twee weken:

Veel leesplezier!
 
Opvoeden zonder stress?
Deze vraag werd me enkele weken geleden gesteld in een oudergesprek tussen twee hardwerkende ouders met mij, als de remedial teacher van twee van hun vier kinderen. Natuurlijk zijn er ook heel veel gezinnen waar geen problemen zijn en alles vlekkeloos verloopt (lijkt te verlopen), maar stress is toch ook een veelgehoord probleem op dit moment en komt regelmatig voor bij ons allemaal. Toch? Bekijk je eigen situatie eens eerlijk!
Iedere dag is er wel een moment waarop de spanning in een gezin hoog op kan lopen. Hiervoor kunnen allerlei verschillende proble-men de aanleiding zijn: ziekte, verdriet, scheiding, ruzie, etc. De oorzaak hiervan zou ook kunnen zijn dat zowel de ouders als de kinderen het vaak veel te druk hebben.
Juist nu de welverdiende vakantie aan gaat breken, leek mij dit eens een goed moment om hier eens bij stil te staan en hierin enkele tips te geven.
Ik las het onderstaande en vond het wat overdreven overkomen, maar een kern van waarheid zit er natuurlijk wel in:
‘Twee miljoen Nederlanders hebben het druk, vaak zelfs zeer druk. Het zijn ouders die allebei een betaalde baan hebben en daarnaast ook nog kinderen opvoeden. Op het schoolplein komen ze met hun kind aanrennen als de deur nog nét niet dicht is. Met ongekamde haren en een boterham met pindakaas in de hand’.
Ik denk dat er nu toch best ouders zijn die zich in bovenstaande voorbeeld herkennen. De organisatie van het gezin loopt bij iedereen wel eens wat uit de hand. De verklaring hiervoor is eigenlijk dat we met zijn allen steeds meer zijn gaan doen en ook steeds meer van onszelf, maar ook van onze kinderen zijn gaan eisen. De overgrote meerderheid van de moeders (70%) heeft inmiddels een betaalde baan, las ik op de site van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Ze zijn nog steeds de belangrijkste steunpilaar in het gezin, en combineren die hoofdtaak met (meestal) parttime werk buiten de deur. De vaders op hun beurt zijn nauwelijks minder gaan werken, maar doen inmiddels wel meer in het huishouden. Beiden, zowel moeders als vaders, nemen dus regelmatig te veel hooi op hun vork. En de kinderen? Die krijgen het ook steeds drukker. Ze kijken dan wel minder tv, maar ze compenseren dat door vaker te internetten, bijbaantjes te nemen en meer te gaan sporten.
We stellen dus hoge eisen aan onszelf, aan onze kinderen, aan het leven.
Als een werkende moeder in beslag is geno-men door alle dagelijkse bezigheden en gestrest is, kan ze minder efficiënt zijn in haar werk en mogelijk sneller fouten maken of een niet zo’n hoge productiviteit hebben. Als haar kind dan ook gestrest voelt, dan kan dit reden zijn voor verdere conflicten, gekwetste gevoe-lens en problemen gedurende de dag.
Dit geldt overigens net zo goed voor ouders die de taak hebben om thuis voor alles te zorgen en dus geen betaalde baan hebben. Zij worden steeds vaker ingezet voor allerlei hand- en spandiensten overal en ervaren net zo goed soms stress!!
Als je zowel fysiek als emotioneel niet op je best bent, zul je niet op je best kunnen presteren op je werk en met je kinderen. Je moet dus net zo goed voor jezelf zorgen als voor je kinderen en voor je werk! Bijvoorbeeld door voldoende te slapen, gezonde voeding én momenten van rust. Het is natuurlijk ook belangrijk om positieve feedback te krijgen (knuffels van je kinderen en/of je partner en waardering van de mensen op je werk en om je heen). Het kan soms zeker moeilijk zijn om dit alles in te plannen in een reeds vol schema, maar een goede zelfzorg zal de werkende ouders in staat stellen om efficiënter te werken. Dus het loont echt als je dit doet!
 
Er zijn, naast bovenstaande tips,  mogelijkhe-den die je kunnen helpen om dit toch anders te gaan pakken!
Er kan beter worden gepland, er kunnen betere afspraken gemaakt worden, je kunt meer rust in jezelf gaan zoeken, je kunt je ambities bijstellen of een netwerk opzetten.

 1. Probeer de organisatie eens te veranderen.

Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een magnetisch afsprakenbord gebruiken.
Vaak loopt het al tijdens de ochtendspits verkeerd, want de kinderen willen dan spelen en moeder wil dat ze zich aankleden. Daardoor ontstaat er dagelijks stress om op tijd op het werk te kunnen komen.
Maak hierdoor de communicatie visueel. Er bestaan magneten met getekende afbeeldin-gen van alle activiteiten tijdens de ochtend: opstaan, aankleden, ontbijten, spelen, even iets leuks mag niet ontbreken, jassen aan. De magneten worden op de goede volgorde op het afsprakenbord gezet in overleg met de kinderen. De kinderen begrijpen wel heel veel, maar overzien een situatie vaak niet.
Zo’n bord geeft structuur. Zodra een taak volbracht is, kan die per gezinslid op het bord worden afgevinkt. Ook andere hectische momenten kunnen worden afgebeeld: het avondeten, naar bed gaan, tandenpoetsen, gymtijden op school, sporttijden, feestjes, etc.
Als je vooruit plant en routines inbouwt, dan is het minder stresserend en vergeet je minder dingen gedurende de dag.

 1. Rust in jezelf.

Het is niet realistisch om stress helemaal uit te sluiten tijdens de opvoeding. Je moet daar ook niet naar streven. Je kunt je echter wel bewust worden van wat jou onrustig maakt en dat onder ogen zien en vooral aanpakken.
Een voorbeeld is dat je haast hebt ’s morgens, want jij moet naar je werk en je kind naar school. Er hoeft maar iets anders te lopen dan gepland – een woordenwisseling met je kind, een tas vergeten, verkeerde schoenen aan, een poepluier op weg naar de kinderopvang, een proefwerk wat toch niet geleerd is, een opdracht voor school die kwijt is, een lege band – of je raakt in de stress.
Voor ons allemaal wel herkenbaar, toch?

Daarna komt de tweede horde ’s middags na school: de afspraak met de tandarts, sportactiviteiten die per kind verschillend zijn, huiswerk samen oefenen en maken, een proefwerk overhoren, eten koken, boodschap-pen doen, poetsen, wassen, strijken. Veel ouders, en dan toch vooral veel moeders, zien hun normale dag eigenlijk vaak als een voortdurend ‘moeten’. Min of meer uitgeput is de bank ’s avonds dan de finish. Dan zijn er ook nog een partner of oudere kinderen die hun aandacht opeisen….
Eigenlijk zijn hun gedachten, die hen de hele dag door opzwepen, de grootste boosdoener.

 1. Verdeel het werk eerlijk.

Voor de ouders is het leven eigenlijk ook een stuk ingewikkelder geworden. Ook lijken de ouders wat banger te zijn geworden bij bijvoorbeeld het alleen fietsen door hun kinderen en willen het liefst hun kinderen overal zelf naartoe brengen. De druk op een gezin is nog nooit zó groot geweest: de gevaren in het verkeer, risico’s met ziektes, de groeicurve, de psyche en de schoolprestaties. Ze spelen allemaal een grote rol en menig ouder vraagt zich vaak af of hij of zij wel voldoende doet en biedt, want iedereen wil voldoen aan het ideaalbeeld van wat er ten aanzien van de opvoeding wordt verwacht.
Dat geeft stress, maar gedeelde stress is halve smart. Als ouders een team vormen, gaat het op veel fronten beter.
Werkende ouders spelen vele rollen en willen hun uiterste best doen hierin. Dit leidt soms ook tot een schuldig gevoel als ze eens een keer ‘nee’ moeten of willen zeggen! Toch is dit soms ook heel verstandig. ‘Nee’ zeggen tegen dingen die niet belangrijk zijn op dat moment zorgt ervoor dat je tijd vrij maakt om lekker met je gezin bezig te zijn.
 

 1. Hou het simpel.

Opvoeden brengt volgens veel deskundigen altijd enige stress met zich mee. De combinatie van twee partners die werken, kinderen met eigen drukke agenda’s, toegenomen eisen en verwachtingen, zorgt dagelijks voor spannin-gen. Maar we maken het onszelf ook moeilijker doordat we de lat zo hoog leggen. Alles moet vaak in dat ene ideaalplaatje van het leven passen, het streefleven. Het moet allemaal kloppen. Maar zo is het leven niet!!
Accepteren, incasseren en relativeren: daar begint het mee. Kinderen hebben nu eenmaal tekortkomingen, net als de ouders. Nee-zeggen is lastig als je met het gevoel rondloopt dat je je kind niet goed kunt opvoeden en je jezelf niet goed aan alle regels kunt houden, omdat je het zo druk hebt. Je bent dan aan het compenseren en dat is niet goed, dat werkt echt voor geen meter! Als alles voor de kinderen wordt gedaan leren ze daardoor nauwelijks om zelfstandig te worden (en volwassen!!).

 1. Zorg voor een netwerk.

Vrienden, buren en andere ouders kunnen worden gevraagd om te helpen en hierdoor kunnen er ondersteunende netwerken worden gevormd. Ook de kinderen kunnen echt wel hun steentje bijdragen en zijn vaak veel zelfstandiger dan ouders  denken. Bovendien vinden veel kinderen die verantwoordelijkheid  nog leuk ook! Een kind van 12 of13 jaar kan best één keer per week koken. Het zal dan wel geen viersterrenmaaltijd worden, maar vergeet ook het plezier niet wat het kind hier aan kan beleven als het hier eenmaal aan gewend is. Mijn kinderen kookten ook allebei één keer per week op die leeftijd. Het begon met een diepvriespizza, maar de maaltijden werden al snel smakelijker en gezonder. Nu ze zelfstandig wonen, ervaren ze nog dagelijks het voordeel van de beslissing van mij die ik toen, als bezorgde moeder, toch wel lastig vond!
 
Jij, als ouder, kunt dus zelf die negatieve spiraal doorbreken! Echt, je kunt het! Doe het!
Hierbij kun je het beste uitgaan van een positieve benadering: zet je pijnpunten en je  doelen eens duidelijk op papier, bepaal dan wat het belangrijkste doel op dit moment is en ga hier gericht mee aan de slag in goed overleg met je partner en je kinderen (hoe groot of hoe kleine ze ook zijn). Zeg wat je wél wilt, benader het positief, zonder strijd met je kinderen! Kinderen die zich verwaarloosd voelen, zullen veel vaker negatieve aandacht vragen. Samen op een leuke, welgemeende en positieve manier tijd besteden aan leuke activiteiten en lekker Mindful leven,  zorgt ervoor dat jij, je partner én je kind(eren) een fijn leven leiden.
De vakantie die er nu aankomt is echt een prima moment om dit aan te pakken, zodat iedereen na die welverdiende vakantie weer vol goede moed, vol inspirerende plannen, uitgerust en goed gemotiveerd opnieuw aan de slag kan gaan.  
Stel me gerust vragen als er vragen zijn over bovenstaande tekst en de tips die ik je heb aangedragen.
 
Ik wens iedereen een hele fijne, relaxte vakantie waarin je vindt wat je ook daadwerkelijk zoekt! Geniet er met volle teugen van!
 

 
 
 

 • zelfs de A.N.W.B. psychologen invliegt naar de bekende vakantie-bestemmin-gen om ruzies en stress te reduceren bij stellen die nu eindelijk tijd hebben voor elkaar?
 • we dus eigenlijk leven in een carrière-maatschappij van vlug, vlugger, vlugst?
 • vooral kinderen met beelddenkkwali-teiten, hoogsensitieve kinderen en met gedragsproblemen extra veel ‘verveeltijd’ (dus lekker helemaal niks hoeven doen) nodig hebben?
 • het wel verstandig en ook de bedoe-ling is om de tips, die ik in de vakantiebrief heb aangeboden, op een creatieve manier te gebruiken, zodat er geen flinke terugval in hun cognitie-ve kennis ontstaat?
 • je mij deze brief met vakantietips ook mag vragen als jouw kind geen leerling is in mijn praktijk?
 • alle kinderen elke dag moeten lezen?
 • je als ouder daarvoor ook het goede voorbeeld kunt geven?
 • vakantie eigenlijk betekent: niks moet, alles mag?
 • ik vorige week zaterdag een opleiding als trainer heb afgerond bij Time 2 Control en ik hierdoor ook kinderen in groepjes kan en mag helpen met snel leren = leuk leren?
 • ik jouw kind, vanaf groep 8, sneller kan leren lezen (echt snellezen), verant-woorder kan leren plannen, betere aantekeningen kan leren maken, de essentie van een goede en rustige werkplek, etc. waardoor er gericht naar een proefwerk geleerd kan worden zonder stress en in veel minder tijd?
 • ik nu ook als trainer op deze website sta vermeld en tevens bij ‘Ik leer anders’, ‘Jungle Memory’ en ‘Rechts inhalen’?
 • dat ik ook gebruik maak van de adviezen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers) en vaak overleg heb met mijn collega’s?
 • dat ik je van harte uitnodig om eens op deze sites te kijken, te lezen en te beoordelen of het nodig is om van deze kennis bij mij gebruik te maken?
 • ik door deze diverse opleidingen nog breder ben opgeleid en daardoor op allerlei manieren jouw kind kan observeren en nóg beter kan helpen?
 • mijn website op dit moment opnieuw wordt gemaakt en deze nog wel te bekijken is met een toevoeging: www.fridyremedialteaching.nl/wiebenik
 • mijn 26ste nieuwsbrief verschijnt in week 35 2015, dus op 28 augustus?
 • ik je mijn hartelijke groeten doe en je nogmaals een fijne, relaxte, inspirerende en prachtige vakantie toewens, waarin alle stress verdwijnt als sneeuw voor de zon?

 

 • Laat je inspireren door bovenstaan-de sites te bezoeken en stel me gerust vragen (liefst per mail!), ook als je in deze nieuwsbrief een thema behandeld wilt zien.

 

Reacties zijn gesloten.