Nieuwsbrief 5 jaargang 1

Vijfde nieuwsbrief van mijn praktijk.
Nog een week en dan begint de herfstvakantie. Kijkt u er naar uit? Gaat u leuke uitstapjes ondernemen en genieten? Veel plezier alvast.
Deze keer ga ik in mijn nieuwsbrief in op de executieve functie planning en op ernstige leesproblemen en dyslexie. Hoe zie ik deze problematiek met mijn opleidingen en ervaring?  Veel leesplezier!
Executieve functies.
In mijn vorige nieuwsbrief besprak ik de executieve functie organisatie.  Organisatie is de vaardigheid waarmee je voorwerpen of gedachten op een logische manier ordent. Dat helpt om op school, thuis en bij andere activiteiten te kunnen vinden wat je nodig hebt. Organiseren voor ons, als volwassenen, geldt dus ook dat je alle ingrediënten verzamelt om een gerecht te koken of je sportspullen bij elkaar zoekt voor een training. Er zijn twee soorten organisatie-vaardigheden: de organisatie van jezelf en die van je spullen..
Deze keer ga ik graag voor u in op planning: wát moet ik doen? Planning helpt om de stappen uit te stippelen die je moet zetten om een doel te bereiken, zoals een baantje vinden of genoeg geld sparen om wat dan ook te kunnen kopen. Bij de denkvaardigheid planning denk je na over wat je wilt doen en over de manieren om daar te komen, en hou je rekening met de obstakels die je tegen kunt komen. Je moet dus kunnen nadenken over de toekomst, een idee hebben van wat je wilt bereiken en, nog belangrijker, van wat je nodig hebt om dat te laten gebeuren. Als je bijvoor-beeld in de herfst bij een hoger voetbalteam wilt spelen, ga je waarschijnlijk al in de zomer hard-lopen en veel buiten voetballen, zodat je in vorm bent wanneer er selectiewedstrijden zijn. Om te plannen moet je prioriteiten kunnen stellen of kiezen wat het belangrijkste ding is wat je wilt doen. Het kan ook betekenen dat je moet nadenken over de volgorde waarin je dingen doet.

Voor een goede planning is het nodig dat je een situatie van alle kanten bekijkt. Je moet soms gokken hoe iets uitpakt en bedenken wat je doet als je plan mislukt. Helaas komt het maar al te vaak voor dat je een geweldig plan hebt, maar dat het niet door kan gaan door wat voor reden dan ook. Dat is natuurlijk balen, maar zeker geen reden om alles dan maar aan de kant te zetten. Het moet je uitdagen om nieuwe plannen te maken die mogelijk wel gerealiseerd kunnen worden. Een goede planning is belangrijk, maar het betekent niet automatisch dat je daarmee altijd je doel bereikt. Er kunnen zich allerlei complicaties voordoen waar je geen controle over hebt. Een plan om de dag lekker op het strand door te brengen kan in duigen vallen door regen. Het slaapfeestje waar je zo veel zin in had, kan worden uitgesteld omdat een paar van je vrienden griep krijgen. Een belangrijk onderdeel van planning is dan ook dat je in staat bent om je plannen te wijzigen omdat er dingen gebeuren waar je geen grip op hebt. Als je een baan in het onderwijs hebt, leer je dit vanzelf in de praktijk. Ook het werken in mijn praktijk en eerder voor de klas, heeft mij echt wel geleerd om flexibel te zijn, gewoon, omdat het anders niet te doen is.

Planning gebruik je in situaties waarin je je op iets moet voorbereiden. Dat doe je bij het stellen van een doel of wanneer iemand je een taak of huiswerkopdracht geeft.
Planning helpt je wanneer je jezelf afvraagt: ‘Hoe ga ik dat doen?’ of ‘Hoe kan ik een hoog cijfer halen voor dat vak?’ of ‘Hoe kan ik alle taken doen en ook nog tijd overhouden om leuke dingen te doen?’
Enkele situaties die om een duidelijke planning vragen en gelden voor alle leeftijden, zijn o.a.:

 • Huiswerk maken;
 • Het voorbereiden van en meedoen aan sportieve activiteiten;
 • Opruimen en schoonmaken van je slaap-kamer of huis;
 • Aankleden;
 • Tijd overhouden om taken af te kunnen maken;
 • Taken afronden die uit meerdere stappen bestaan;
 • Prioriteiten stellen;
 • Een langerdurend project afmaken;
 • Geld sparen om iets duurs te kunnen kopen (Lego, iPod, nieuwe slaapkamer);
 • Een project voor natuur- of scheikunde;
 • Leren voor een proefwerk;
 • Een boekverslag of opstel schrijven;
 • Je examen voorbereiden.

Een goede planning en deze vaardigheid goed beheersen helpt je om dingen voor elkaar te krijgen, een beter gevoel te hebben over jezelf en gewoon gelukkiger te zijn……..
Je houdt ook nog tijd over voor leukere dingen. Zoals ik al schreef moet je echt nadenken om te kunnen plannen. Als je jezelf aanwent om te stoppen, na te denken en goed te plannen wat en hoe je e.e.a. gaat doen, zul je merken dat het veel gemakkelijker voor je wordt om je doelen te bereiken, wat dat dan ook voor doelen zijn. dat betekent natuurlijk niet dat je alles in je leven vanaf nu moet gaan plannen. Het is ook gezond om gewoon spontaan te zijn en ‘in het moment’ te leven. Soms is het zelfs het allerbeste om alles maar te laten gebeuren. Wanneer je eenmaal hebt leren plannen, ben je beter in staat om een evenwicht te vinden tussen ‘gewoon doen’ en ergens van tevoren over nadenken.
De beste manier om beter te worden in planning is oefenen. Hoe meer planning een gewoonte voor je wordt, hoe groter de kans dat je die vaardig-heid gaat gebruiken wanneer je er wat aan hebt en haar negeert wanneer je er  niets aan hebt of het niet nodig is.
 
Ik heb het je al eerder verteld: als je gelooft dat je ergens beter in kunt worden door je best te doen en te oefenen, dan zal de vaardigheid groeien en word je er ook beter in. Als je goed plant en gewend bent om na te denken over wat en hoe je het wilt doen voordat je in het diepe springt en impulsief iets onderneemt, gaat alles niet alleen bewuster, maar ook gemakkelijker.
Wanneer je voor het eerst gaat oefenen met de denkvaardigheid planning, bedenk dan welke mogelijke plannen je hebt en kies er één uit. Dat geeft je meer kans om je doel te bereiken. Als je aan teveel doelen tegelijk werkt, wordt het moeilijker. Een deel van ‘plannen’ is ook om de doelen te stellen die op dit moment het belangrijkst voor je zijn.

Vraag gerust om hulp om een bepaald doel te bereiken. Dat is soms gemakkelijk om te doen, maar lastiger om je aan de gekregen adviezen te houden. Kijk ook eens hoe andere mensen plannen. Zoek naar mensen in je omgeving die goed zijn in het stellen en bereiken van doelen en kijk hoe ze dat doen. Vraag hoe ze die doelen stellen en kijk welke tactiek ze volgen om die doelen ook te bereiken. Probeer een paar van hun strategieën uit.
Als tip wil ik je het volgende meegeven:

 1. Gebruik (elektronische) hulpmiddelen voor je planning en om je te herinneren aan dingen die je moet doen. Tegenwoordig gebruiken de kinderen op het voortgezet bijna allemaal Magister op de p.c. en als app op hun telefoon. Ik zie hoe goed dit werkt bij mijn leerlingen op het Dongemond College in Raams-donksveer en Made en het Willem van Oranje College in Waalwijk.
 2. Maak een kalender met alle gebeurtenis-sen, afspraken en bezigheden die je hebt. Zet erop welke deadlines (wanneer iets af moet zijn) gelden. Hang de kalen-der ergens op waar je hem elke dag ziet. Voor jongere kinderen is het handig als ze deze kalender iedere week op een zo vast mogelijk tijdstip samen met hun ouders mogen maken.

In mijn volgende nieuwsbrief ga ik in op de focus: wanneer moet je opletten? Dit doe ik als voorbe-reiding op de executieve functie: timemana-gement.
Leesproblemen en/of dyslexie.
 

Wellicht had u van mij in eerdere nieuwsbrieven al informatie verwacht over ernstige leesproble-men of dyslexie, ook omdat dat één van mijn specialisaties is. Andere leeraspecten zijn echter ook heel belangrijk en nodig om eerst te ontwikkelen voordat deze problematiek aangepakt kan worden.
Leerkrachten en remedial teachers hebben regelmatig te maken met tegenvallende lees- en spellingresultaten, ondanks alle tijd en aandacht die hieraan besteed wordt en ondanks het feit dat de leerling normaal intelligent lijkt te zijn of zelfs een hoge intelligentie heeft. Ook deze leerlingen lopen toch vast op lezen en spellen en hebben vaak automatiseringsproblemen. Er zijn heel veel methodes om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Er zijn zelfs diverse opleidingen die echt verschillend zijn om dyslexie te kunnen aanpakken bij jonge en oudere leerlingen. Ik heb diverse opleidingen gevolgd en zorg zelf voor een soort van mix hiervan die voor het kind of de volwassene die vóór mij zit het beste werkt. Aanpak op individueel en persoonlijk niveau dus en wellicht een beetje afwijkend van een reguliere methode, maar wel op de manier die voor dát kind het meest effectief is. Ik acht mezelf hiertoe in staat door de ervaring en juist ook door de diverse opleidingen die ik heb. Ik durf ook stukjes in de leerlijnen wat eerder los te laten en andere juist effectiever en vaker te oefenen en aan te bieden, omdat dit kind dáár het meeste moeite mee heeft of omdat het kind met bijvoorbeeld beelddenkkwaliteiten die andere aanpak beter aankan. Voor het kind is deze manier van aanpakken fijn, persoonlijk en effectief. Sommige leerlingen krijgen ook meer huiswerk mee en aan hen vraag ik per dag langer te oefenen dan aan andere leerlingen. Mijn mening is dat dit ook geen eenheidsworst mag zijn, maar persoonlijk moet worden aangestuurd. Thuis mag nooit een verlenging zijn van de school. Soms kunnen de ouders óf het kind dit gewoon niet opbrengen. Een en ander kan ik dan, vanuit mijn praktijk, wel stimuleren, echter niet forceren. Ik pas me in het werken in mijn praktijk met mijn leerlingen dus succesvol aan aan datgene wat ik van mijn leerlingen kán en mág verwachten. Erg belangrijk vind ik dat.
Iedere leerling met leesproblemen of gediagnosticeerde dyslexie is ook uniek en vereist een eigen aanpak die helemaal is aangepast aan de problemen die deze leerling ondervindt. Hiervoor maak ik dan ook een persoonlijk handelingsplan wat werkt voor deze specifieke leerling.
Ik heb veel boeken in mijn bezit in over o.a. dyslexie en dysorthografie en lees en praat hier veel over. Ik werk veel samen met de orthopedagogen in deze buurt en laat me door hen graag informeren, o.a. René van de Wiel uit Herpt, Louis Merkelbach uit Sprang-Capelle en Fons van Waterschoot uit Breda. Zij testen leerlingen en stellen eventuele dyslexie, dysorthografie (problemen met spelling), dyscalculie (rekenstoornis) of gedragsproblemen vast, waardoor er soms meerdere problemen worden gediagnosticeerd bij één leerling (comorbiditeit) en u begrijpt het al: ook dit vraagt weer om een eigen en unieke aanpak voor deze leerling. Dit maakt mijn werk ook zo uniek en zorgt ervoor dat mijn werk nooit maar dan ook nooit gaat vervelen, maar het beste in mij naar boven haalt. Hiervoor blijf ik ook studeren en opleidingen volgen, boeken lezen, overleggen met o.a. de orthopedagogen, huisartsen,  kinder-artsen, fysiothe-rapeuten, andere remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, psychologen, psychiaters, maar vooral heel frequent met de ouders van de leerling die uiteindelijk dé echte experts zijn van hun zoon of dochter. In mijn praktijk kijk ik dus naar de didactische vooruitgang van de leerling én naar de specifieke behoefte van de leerling door puur te werken op maat. Ik werk ook vaak met PT, (preteaching), waarbij ik de leerstof eerst behandel met de leerling, voordat de leerling die in de klas aangeboden krijgt. Voor veel leerlingen ontstaat er dan een soort van ‘aha-Erlebnis’. Bij andere leerlingen moet ik dit echter juist niet doen, omdat het in de klas dan saai wordt en zij niet meer gemotiveerd zijn om in de klas op te letten als deze tekst nogmaals wordt aangeboden. Ik werk dus ook aan de werkhouding, de taakgerichtheid, de structuur en/of organisatie. Vooral ook omdat op deze gebieden ook moeilijkheden kunnen ontstaan, veroorzaakt door dyslexie.
Volgende keer meer over leesproblemen en dyslexie.
Voortgang passend onderwijs.
1 augustus 2014 was het zover. De officiële introductie van passend onderwijs. Scholen die vorig jaar al zijn begonnen met het passend onderwijs, zijn gematigd positief. De pioniers zijn te spreken over de financiële vrijheid die ze krijgen en de snelheid waarmee ze zorgleerlingen kunnen helpen. Dit blijkt uit een rondgang van De Volkskrant langs directeuren, rectoren en andere schoolbestuurders. Oudervereniging Balans ver-wacht op  haar beurt een hausse aan vragen en klachten over begeleiding, aangepast lesmateriaal en hulpmiddelen voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen. Vooral omdat ouders nu pas gaan merken wat er precies gaat veranderen voor hun kind. Zij wijzen ouders op het steunpunt passend onderwijs, zoals ik ook al heb aangeven in een eerdere nieuwsbrief. Daar kunnen zij terecht als ze vragen hebben over rechten, procedures, wat een onderwijsconsulent kan betekenen en wat de mogelijkheden zijn als de school een kind weigert toe te laten of wanneer ouders het niet eens zijn over de ondersteuning die de school zegt de kunnen bieden.
Meer informatie: www.balansdigitaal.nl en www.steunpuntpassendonderwijs.nl.
 
 
 

 • u op www.kleurenklok.nl en www.uitgeve-rijpica.nl praktische hulpmiddelen vindt om kinderen zelfstandiger te leren werken en inzicht te geven in tijd, zodat zij gerichter kunnen werken en leren plannen?
 • de week van 17 tot en met 22 november in het teken staat van Kinderen Veilig en dat dit betekent dat er dan veel aandacht zal worden besteed aan kinder-mishandeling?
 • het dan niet alleen gaat om fysieke mishandeling maar ook om emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige zijn van huiselijk geweld en vechtscheidingen, etc.?
 • u hier meer over kunt lezen op www.weekvankinderenveilig.nl?
 • mijn eerste leerling enthousiast is be-gonnen aan de werkgeheugentraining Jungle Memory, waarvoor ik succesvol een opleiding heb gevolgd en vermeld sta bij www.lerendbrein.nl?
 • ik in mijn volgende nieuwsbrief inga op het belang van een goed functionerend werkgeheugen?
 • ik in mijn praktijk op dit moment al volop aan het oefenen ben met de leerlingen uit het basisonderwijs met de Cito-toetsen en ik hen leer om een juiste strategie toe te passen?
 • dit voor hen vaak een eyeopener is?
 • zij vaak zeggen dat dit ‘saai’ is, maar eigenlijk ‘taai’ bedoelen?
 • al mijn leerlingen een enorme inzet vertonen en ik hier zelf ook heel trots op ben?
 • ik heel veel lol beleef als ik werk met de kinderen met toneelleesboeken die ik bestel bij www.leesletters.nl? Veel kin-deren vinden het lezen dan veel leuker door het theaterlezen. Hun motivatie wordt hierdoor vergroot en wat is nu leuker dan te mogen werken met een kind wat het lezen weer wat leuker vindt?
 • er leuke, handige, educatieve en moderne onderwijsapps zijn, zoals de Montes-sorirekenapp, waarbij geoefend kan worden op een honderdbord?
 • ik in  mijn volgende nieuwsbrief werk met ‘een opvoedingsvraag van de week’ en tevens ‘een didactische vraag van de week’?
 • ik over twee weken opnieuw nieuws meld, u veel succes toewens in alles en u nu mijn hartelijke groeten doe?

Reacties zijn gesloten.